Inici - Agenda - Seminari ISD: MODELS 660 i 650

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari ISD: MODELS 660 i 650


Ponents

Sra. Montse Peretó, Professora Titular de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret de l´Universitat Autonoma de Barcelona, i Sra. Núria Puntero, Tècnica Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya.


Descripció

Ens plau presentar-vos aquest Seminari, en format virtual i presencial, sobre els models 660 i 650, des d'una vessant tant civil com fiscal. Així mateix, es farà una breu introducció sobre el model 653 (consolidació de domini), per tal d'aclarir els possibles dubtes que aquest model pugui suscitar.

TEMARI 

1. Introducció: Fets per els que s´ha de liquidar Impost Successions.
2. Competència: punts de connexió per contribuents residents a l´Estat espanyol, legislació aplicable.
3. Qüestions generals que hem de tenir en compte quan presentem autoliquidació de l´IS.  
4. Liquidació de l´impost: esquema general.
5. Base imposable:
- Determinació.
- Concepte de valor real. Nou valor de referencia.
- Parament domèstic.
- Bens addicionables.
- Assegurances de vida.
- Regles aplicar en cas d´usdefruits.
- Càrregues, deutes i despeses deduïbles.
6. Base liquidable.
7. Reduccions aplicables a Catalunya.
8. Deute tributari: tarifa de l’Impost i quota tributària.

Data

05-10-2022


Lloc

PRESENCIAL Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos - Barcelona VIRTUAL Plataforma Zoom


Horari

De 16.00 a 18.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 48,00 €

No associat : 125,00 €