Inici - Agenda - Webinar COM EMPLENAR ELS MODELS 036 i 037? Anàlisi pràctic

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar COM EMPLENAR ELS MODELS 036 i 037? Anàlisi pràctic


Ponents

Sr. Antonio Martínez Alfonso, Tècnic de l'AEAT a la Dependència Regional d'Inspecció de València.


Descripció

- Moment de sol·licitud d'alta al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
- En quins casos cal presentar, o es pot presentar el model 037. Declaració censal simplificada.
- Modificacions en el cens i la seva importància.
- Es pot substituir per algun altre document com el DUE?.
- Terminis de presentació de la declaració censal.
- Obligacions en relació amb l'IRPF.
- Obligacions en relació amb l'IVA. Règims especials aplicables i altres particularitats. IVA diferit importació. ROI, REGE i REDEME.
- Obligacions en relació amb les retencions i ingressos a compte.
- Obligacions en relació amb l'IS.
- Declaració d'activitats econòmiques i locals.
- La baixa al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
- Aspectes formals i censals en relació als successors de persones jurídiques i entitats extingides.
- Règim sancionador per incompliments en la presentació en temps i forma del model 036/037.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec. : 59,00 €

No associat : 140,00 €

 


Inscripció VIRTUAL