Inici - Agenda - Seminari CRITERIS TRIBUTARIS DECLARACIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS 2021

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari CRITERIS TRIBUTARIS DECLARACIÓ IMPOST SOBRE SOCIETATS 2021


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

Aquest seminari pretén fer una revisió dels aspectes principals del Model 200 de l’Impost sobre Societats de l’exercici fiscal 2021, així com els criteris a tenir en compte en apartats com els de diferències permanents i temporànies, i la corresponent revisió i actualització tributària d’acord al següent sumari:

1. Aspectes relatius a les societats patrimonials, societats holding, i aquelles societats de caràcter professional amb escassa estructura i els criteris actuals de la Inspecció tributària.

2. Anàlisi dels aspectes rellevants del Model 200: informació principal i formal respecte de les diferències permanents i temporànies, i menció als ajustos fiscals més significatius en la conciliació del resultat comptable i la Base Imposable.

3. Dades fiscals AEAT a tenir en compte i magnituds rellevants: xifra de negoci, costos de personal, sancions tributàries i d’altres partides fiscalment no deduïbles. Previsions fiscals i criteris d’auditoria respecte els moviments financers realitzats.

4. Aplicació d’ incentius fiscals d’acord a la Llei 27/2014 Impost sobre Societats, així com els de les empreses de reduïda dimensió. Criteris de Grup en la seva aplicabilitat.

5. Compensació de Bases Imposables negatives i comprovació per part de l’AEAT (10 anys). Sentència Tribunal Suprem respecte el “dret d’opció” en la seva compensació.

6. Criteris en la reversió de la Reserva de Capitalització i Reserva d’anivellació i aplicació a l’exercici fiscal 2021.

7. Deduccions per a la realització de determinades activitats: I+D, Patent Box, etc. i percentatge d’exempció en els dividends per participació en d’altres societats i transmissió de participacions (art. 21 Llei 27/2014 IS).

8. Rellevància provatòria en les despeses comptabilitzades en comprovacions fiscals: criteris formals d’acord als criteris d’Inspecció tributària.

Lloc

PRESENCIAL: Seu Central de l'APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona. VIRTUAL: Plataforma ZOOM


Horari

De 10.00 a 12.30 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 59,00 €

No associat : 140,00 €

 

Inscripció PRESENCIAL
Inscripció VIRTUAL