Inici - Agenda - Curs COMPTABILITAT GENERAL

Agenda

Afegir a destacats:

Curs COMPTABILITAT GENERAL


Ponents

Amb en JOSÉ LUIS GIRAL, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

CALENDARI: 25 i 27 d'octubre, i 2, 4, 7 i 8 de novembre de 2022

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Com cada any per aquestes dates, us presentem el Curs de Comptabilitat General, del qual celebrem enguany la sisena edició consecutiva. En aquesta ocasió en José Luis Giral ens presenta un programa que recull les situacions pràctiques i més habituals que ens podem trobar en la comptabilització de les operacions dels nostres clients, amb els objectius següents:

a) Prioritzar la pràctica de la comptabilitat amb la resolució d'exemples de cada capítol amb referència a la normativa, fent la sessió més amena i productiva.

b) A mode de consulta, s'oferiran fitxes resum de cada tema, que serviran de suport pràctic.

c) Per tal que la formació sigui el més interactiva i participativa possible, es valorarà la possibilitat d'utilitzar eines de compartició de dades.

PROGRAMA

1. Normativa, obligacions i operativa comptable.
- Bases de la comptabilitat.
- Obligacions comptables.
- Organització i confecció de la comptabilitat.
- Inici de la comptabilitat.

2. Compres i despeses.
- Cicle de compres i valoració d'existències.
- Variació d'existències.
- Despeses de personal.
- Despeses en general.

3. Vendes i ingressos.
- Cicle de vendes.
- Tall d'operacions.
- Altres ingressos d'explotació.

4. Immobilitzats.
- Immobilitzats materials i inversions immobiliàries.
- Immobilitzats intangibles.
- Formes d'adquisició i alienació.

5. Comptes financers.
- Operativa amb clients i proveïdors.
- Operativa bancària.
- Comptes amb socis i administradors.
- Operacions vinculades.
- Altres comptes en general.

6. Conclusions finals.
- Resum del curs.
- Anàlisi d'un exemple global.
- Col·loqui final.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 200,00 €

No associat : 430,00 €

 


Inscripció VIRTUAL