Inici - Agenda - GIRONA - Seminari MODIF. EN IVA (Llei Pressupostos i RD 20/2022)

Agenda

Afegir a destacats:

GIRONA - Seminari MODIF. EN IVA (Llei Pressupostos i RD 20/2022)


Ponents

Amb JOSÉ Mª TOCORNAL, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona.


Descripció

Analitzarem les principals novetats tributàries introduïdes en l’Impost sobre el Valor Afegit a través de la Llei 31/2022, de 23 de desembre dels pressupostos Generals de l’Estat per a 2023. 

PROGRAMA 

- Restriccions en l'aplicació de la regla de tancament de l'article 70.2 de la Llei de l'IVA.
- Quan el prestador de serveis es consideri no establert al TAI: exclusió de l'aplicació de la regla de la inversió del subjecte passiu per a arrendaments immobiliaris subjectes i no exempts; i exclusió així mateix de l’aplicació de la regla de la inversió del subjecte passiu per a la intermediació en aquests arrendaments.
- Flexibilització en determinats requisits per modificar la base imposable en crèdits incobrables: Termini per emetre la factura rectificativa. Simplificació del requisit d'instar el cobrament al deutor. Altres mesures simplificadores introduïdes per recuperar l’IVA dels crèdits incobrables.
- Modificació de determinats tipus impositius.

- Novetats introduïdes en relació amb els tipus impositius en l’IVA introduïdes per el RD 20/2022, de 27 de desembre.

- Comentaris sobre recents Consultes Resolucions d’Interès, així com la Consulta 146076 del Servei Informa, Resolució del TEAC 21/11/2022 entre d’altres.

Data

15-02-2023


Lloc

DELEGACIÓ DE L'APttCB A GIRONA - C. Francesc Roges,29 Bxos


Horari

De 17.00 a 19.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 48,00 €

No associat : 125,00 €