Inici - Agenda - Curs Online TEMES CONTROVERTITS DE LA COMPTABILITAT

Agenda

Afegir a destacats:

Curs Online TEMES CONTROVERTITS DE LA COMPTABILITAT


Ponents

Amb en JOSÉ LUIS GIRAL, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

Us presentem aquest curs, de temàtica comptable, on abordarem temes concrets que poden ser conflictius, i que poden ajudar en el tancament comptable o davant de situacions que requereixin actuacions mercantils i les seves possibles conseqüències fiscals, aportant si s'escau consultes i resolucions de l'ICAC i/o l'AEAT. Confiem que trobareu interessant aquesta formació i que contribuïrà a replantejar determinades situacions, ajudant a la seva resolució.

PROGRAMA

EL RESULTAT COMPTABLE, AJUSTOS I CONSEQÜÈNCIES

1. El resultat abans d'impostos. Anàlisi de la seva obtención.
2. Xifra de negocis. Connexió amb l'IVA. Principi de la Meritació. Tasques en curs.
3. El tall d'operacions i la correlació amb els ingressos. Existències finals.
4. Ajustos per periodificació en general.
5. Valoració d'immobilitzats, amortització i depreciació.
6. Baixes i/o alienació i les seves diferents formes.

LA SITUACIÓ COMPTABLE I FINANCERA DE L'EMPRESA DAVANT SITUACIONS CONCRETES

1. Anàlisi dels estats financers i els punts conflictius.
2. Valoració comptable i fiscal de l'empresa.
3. Justificació davant de tercers.
4. Operacions societàries de venda, separació socis, fusió, absorció, etc.
5. Requisits comptables davant situacions d'insolvència temporal o permanent.
6. Delicte comptable i sentències recents.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.30 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 82,00 €

No associat : 169,00 €

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona : 82,00 €

 


Inscripció VIRTUAL