Fitxa d'activitat - Trobades tècniques

Trobada Tècnica - OBLIGAC. FORMALS INVERS. I BÉNS A L’ESTRANGER - Barcelona

12-03-2015
De 10 a 12 hores.
Sala de Juntes de la seu central de l’APttCB, C/ Lepant, 235, bxos, Barcelona.
Amb inscripció de pagament
Modalitat sense definir

No associat: 150,00 €

Ponents

Sr. Alejandro Ebrat i Picart, Advocat. President de la Secc. Dret Fisc. de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Barcelona. Prof. de Dret Fiscal Màster Fiscalitat (ICAB-UAB). Autor de llibres de Fiscalitat i d’Herències.


Descripció

Us proposem la celebració d’una nova Trobada Tècnica; fórmula que pretén tractar temes molt específics i concrets i de cert grau d’especialització que potser no afecten a tots els despatxos associats. Per aquesta raó es presenta en un format reduït, amb un màxim de 20 places, i que afavorirà la comunicació entre el ponent convidat i els assistents, propiciant un interessant feedback entre els assistents i un debat més intens i enriquidor. 

En aquesta ocasió s’examinaran els tres models de declaracions: 

Formulari ETE de presentació pels residents a Espanya de les declaracions sobre les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

Model D6 per la declaració de titulars d’inversió espanyola a l’exterior en valors negociables.

- Model 720 sobre béns i drets situats a l’estranger.

De cadascun d’aquests models es tractaran els següents aspectes:

- Concepte.
- Obligats a declarar.
- Contingut de la declaració.
- Lloc i terminis de la declaració.
- Forma de presentació.
- Règim sancionador.

NOMBRE DE PLACES LIMITAT A 20 ASSISTENTS