Fitxa d'activitat - Webinars, seminaris i conferències

Jornada COMPLIANCE i LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT -Girona

24-10-2017
de 16:00 a 20:00 hores.
Sala d’Actes de la Delegació de Girona. C. Francesc Roges, 29, baixos
Amb inscripció de pagament
Modalitat sense definir

No Associat: 195,00 €

Ponents

En Lluis BIELSA SERRA Advocat. Economista. Auditor. Y En Daniel COLL MUÑOZ Advocat. Màster en Dret Concursal Universitat Pompeu Fabra. Mediador Concursal. Administrador Judicial.


Descripció

Ens complau oferir-vos una jornada on us exposarem dos temes de molt interès dins la nostra professió i que creiem són imprescindibles en el desenvolupament de la nostra tasca diària.

Degut als canvis introduïts en la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modificava la Llei Orgànica 10/1995, del Codi Penal, les persones jurídiques estan subjectes a responsabilitat penal. Així doncs, més que mai és hora de conèixer les mesures a prendre dins dels nostres despatxos i assessorar els nostres clients.

Donarem una mirada al Reial Decret Legislatiu 1/2015 de 27 de febrer en els mecanismes de reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

 

“COMPLIANCE”

Les darreres reformes del codi penal plantegen un nou escenari de responsabilitats en l’àmbit penal dels empresaris, a les que cal donar una resposta preventiva davant qualsevol comportament que indiciàriament pugui constituir un fet delictiu i que es produeixi dins la nostra esfera empresarial, fent que haguem d’establir determinats protocols de prevenció de riscos penals en les nostres empreses, si no volem resultar castigats penalment.

 PROGRAMA

1.D’on neix el tema del “compliance” o els programes de prevenció de riscos penals. (USA, grans escàndols financers i blanqueig de capitals/armes) incapacitat dels estats per controlar tot.

2. La regulació normativa a l’Estat Español:

Art. 31 i ss Del Codi Penal, que va ser reformat per la llei 5/2010 de 22 de juny i reformat per les lleis orgàniques 1 i 2 de 2015, i han estat interpretades per dos circulars de la Fiscalia Generals de l’Estat  dels anys 2010 i 2015.

3. De la presumpció d’innocència a la responsabilitat quasi objectiva.

4. Llistat de delictes típics.

5. A qui castiga i quina és l’ ”acció típica” que es castiga.

6. Eximent o atenuant de la responsabilitat penal.

7. Els programes de compliance i el seu contingut mínim.

8. Compliance officer (funcions o responsabilitat, trasllat de la responsabilitat)

9. Aplicació efectiva (mecanismes de control i dinamisme)

10. El trasllat  del nostre pla de prevenció de riscos penals a tercers.

 

LA LLEI DE LA SEGONA OPORTUNITAT

El passat 28 de febrer es van complir dos anys de la publicació del Reial Decret-Llei 1/2015 que regula el mecanisme de segona oportunitat, que és un sistema legal, pel qual les persones físiques (siguin autònoms o no) es poden alliberar de totes les seves deutes i tornar a començar de zero.

La llei de la segona oportunitat, està pensada per ajudar a particulars i autònoms a aconseguir l’exoneració de les seves deutes, quelcom que fins ara estava reservat només a empreses a nivell legal.

Amb l’aplicació de la llei de la segona oportunitat per a particulars, tots aquells que hagin fracassat en les seves finances, degut a un sobreendeutament per la crisi financera del nostre país, degut a avals personals (compra de habitatges, ajuda a familiars, etc...) poden aconseguir el perdó de les seves deutes (les que legalment puguin perdonar-se), mitjançant el compliment de uns requisits que podem afirmar que són molt fàcils de complir.

 PROGRAMA

 

1.Que és la llei de la segona oportunitat.

2.A qui pot afectar?

3.Persones que intervenen en el procés.

4.Com s’inicia el procés del acord extrajudicial de pagaments.

5.Avantatges i inconvenients.

6.Resultats reals a dia d’avui.