Fitxa d'activitat - Trobades administracions

AJORNADA!!! Conferència FRAU FISCAL I CONSELL FISCAL I BONES PRÀCTIQUES - Barcelona

03-03-2020
De 10.00 a 12.00 hores.
Seu Central de l’APttCB. C/ Lepant, 235, baixos. 08013 Barcelona
Sense inscripció
Modalitat sense definir

Inscripció gratuïta: 0,00 €

Ponents

Dra. Sílvia Cano, Coordinadora de programes de prevenció i reducció del frau fiscal a l’Agència Tributària de Catalunya i Dra. Montse Peretó, Directora Gral. de Planificació i Estudis Fiscals de la Secretaria d'Hisenda.


Descripció

La prevenció i reducció del frau fiscal a l’ATC. 

1. Introducció i context.
a) L’administració tributària i el contribuent.
b) Nova relació amb el contribuent.
c) El frau fiscal.
d) Publicitat dels plans de prevenció i reducció del frau fiscal.

2. Balanç 2015-2018.
a) Presentació del Pla.
b) Grau d’execució final.
c) Principals resultats per àmbit d’actuació.
d) Resultats quantitatius de frau descobert.

3. Pla 2019-2022.
a) Novetats del Pla.
b) Ponderació de les mesures.
c) Principals novetats per àmbit.
d) Conclusió.

El consell fiscal i el codi de bones pràctiques

1. El Codi Tributari de Catalunya: objectius, justificació i característiques.

2. Creació del Consell Fiscal.
a) Context.
b) Naturalesa jurídica.

3. Objectius del Consell Fiscal.

4. Funcions.

5. Òrgans de Govern.
a) El President.
b) El Ple.
c) Les Comissions.

6. Creació del Registre d’assessors fiscals de Catalunya.

7. Codi de Bones Pràctiques.