Fitxa d'activitat - Aula formativa

Webinar VISIÓ INTEGRAL DE L'EXTINCIÓ DELS CONDOMINIS

19-02-2024
De 16.00 a 19.00 hores.
PLATAFORMA ZOOM
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No associat: 125,00 €

Ponents

En Lluís Meseguer López, Inspector d'Hisenda.


Descripció

En aquest webinar ens centrarem en l'anàlisi de la tributació de l'extinció dels condominis des del punt de vista teòric i pràctic amb una visió global de totes les figures impositives afectades en cadascuna de les operacions. 

1. Conseqüències en l'IRPF amb el corresponent càlcul del guany patrimonial i conseqüències futures en l'adquirent.

2. Conseqüències en l'IVA.

3. Implicacions en la tributació a efectes de l'ITPAJD en les seves tres modalitats. (Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Operacions Societàries).

4. Anàlisi de la tributació per l'IIVTNU (plusvàlua municipal).