Fitxa d'activitat - Aula formativa

Webinar ELABORACIÓ DELS COMPTES ANUALS

05-04-2024
De 10.00 a 12.30 hores
PLATAFORMA ZOOM
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No associat: 125,00 €

Ponents

amb José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

Els comptes anuals es formulen tres mesos després del tancament i els llibres oficials es legalitzen un mes després. El llibre d'Inventaris i Comptes Anuals és un dels llibres oficials que cal legalitzar abans del 30 d'abril. El dipòsit és un acte que es fa posteriorment per donar publicitat a la comptabilitat i es fa un mes després de la seva aprovació.

Amb aquesta xerrada recordarem l'elaboració de Comptes Anuals per poder-los incloure als llibres oficials. Més endavant, amb les novetats que informi el Registre Mercantil, veurem la sistemàtica i els requisits del dipòsit.


PROGRAMA

1. Tancament de la comptabilitat i el seu reflex als comptes anuals.
2. Composició dels Comptes Anuals. Balanç, Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria.
3. Formats a utilitzar. Pime, abreujat i normal.
4. Estats financers: Anàlisi del balanç i PiG.
5. La memòria. Confecció i temes que cal tenir en compte.
6. Recomanacions.


Més endavant quan arribi el moment de fer el dipòsit, veurem els documents complementaris per al dipòsit, com ara: Dades d'identificació, la titularitat real, autocartera, medi ambient, etc.