Fitxa d'activitat - Aula formativa

Lleida - Curs Presencial NOVETATS IRPF 2023

08-04-2024 , 09-04-2024
De 16,30 a 19,30 hores
PRESENCIAL: Delegació de l'APttCB a Lleida. C/ Pallars, 6 altell A
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial

No associat: 260,00 €
PLACES ESGOTADES

Ponents

Amb Na Mª José Valdeolivas Doñate, Cap de la Secció de l'IRPF de l'AEAT de la Delegació de Lleida


Descripció

Marc general on es desenvoluparà la Campanya de la Renda 2023, gestió de l’impost i novetats normatives.

També, s’analitzaran les consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs d’interès i criteris establerts pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en recurs extraordinari d’alçada per unificació de criteri i Tribunal Suprem en cassació.Afectació a conceptes fiscals de la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

 PROGRAMA: 

 • Marc general de la campanya d'IRPF 2023. Gestió de l’impost. Novetats normatives.
 • Ratificació/modificació del domicili fiscal.
 • Servei RENØ (obtenció del número de referència).
 • Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda Web.
 • Concepte de residència en el contribuent en territori espanyol.
 • Unitat familiar.
 • Exempcions.
 • Rendiments del treball. Despeses deduïbles i reduccions. Rescat pla de pensions.
 • Rendiments del capital immobiliari.
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Rendiments d'activitats econòmiques. Estimació directa i estimació objectiva per mòduls.
 • Guanys i pèrdues patrimonials.
 • Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi.
 • Aportacions a sistemes de previsió social: nous límits.
 • Mínim personal, familiar i per discapacitat. (Resolucions TEAC de 29/05/2023)
 • Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya.
 • Deduccions de la quota íntegra. Especial atenció a la deducció per inversió en habitatge habitual (Resolucions TEAC) i a la deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i per la instal·lació de punts de recàrrega.
 • Deduccions autonòmiques de Catalunya.
 • Deduccions maternitat, i increment deducció despeses de guarderia. (règim per 2023)
 • Deduccions en la quota diferencial. Cessió deducció.
 • Obligació de presentar declaració.