Agenda d'activitats

Trobades tècniques

09-05-2023 - Trobades tècniques

Webinar IGUALIA ¿Cómo darle cumplimiento a la Ley Trans?
Modalidad virtual | Inscripción gratuita

11-12-2014 - Trobades tècniques

Trobada LA REFORMA FISCAL - IRPF - Girona

APttCB
02-07-2024 - Aula formativa

Seminari DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.
Accedir a l'activitat