Inicio - Agenda - Webinar DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019. Presentación en tiempos de COVID-19.

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019. Presentación en tiempos de COVID-19.


Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llic. ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

PROGRAMA 

1. Novetats i criteris en la presentació declaració IS mitjançant substitutiva, segons mesures Reial Decret 19/2020 degut a la crisi sanitària de la Covid-19. Drets exercitats en la declaració substitutiva.

2. Actualització de terminis en la formulació, reformulació, aprovació, legalització i dipòsit dels Comptes Anuals de 2019.

3. Qüestions i criteris comptables en la declaració de Juliol de 2019 i revisió declaració i novetats model 200 exercici 2019.

4. Ajustaments fiscals al resultat comptable per a determinar la Base Imposable de 2019. Alguns criteris de la DGT.

5. Revisió dels incentius fiscals de les empreses de Reduïda Dimensió, i particularitats a tenir en compte.

6. Mencions a la memòria dels Comptes Anuals relatius a la Covid-19 i d’altres consideracions rellevants.

7. Principals incentius en la realització de determinades activitats. Previsió d’aplicació de règims especials per a 2020 i nous incentius Covid-19 segons RD-Llei 11/2020 en el marc de la Llei del mecenatge 49/2002.

Fecha

31-07-2020


Lugar

FORMACIÓN EN STREAMING


Horario


Precios

Asociado o miembro del despacho : 60,00 €

No asociado : 125,00 €