Inicio - Gabinete de prensa - Els terminis de la Campanya de Renda i de l'Impost de Societats comporten greus problemes d’estrès i de salut als Tècnics Tributaris

Gabinete de Prensa

Añadir a destacados:
martes, 16 junio 2020

Els terminis de la Campanya de Renda i de l'Impost de Societats comporten greus problemes d’estrès i de salut als Tècnics Tributaris

- Els despatxos professionals i experts tributaris han realitzat una activitat essencial perquè els contribuents puguin complir amb les seves obligacions fiscals, però se senten com els grans oblidats de tota aquesta crisi.

- Els Tècnics Tributaris tornen a demanar que s’ampliï fins al 30 de setembre el termini de la declaració de la Renda i de l’Impost de Societats.

 

El president de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) i de la FETTAF (Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales), l’eivissenc Joan Torres, ha adreçat una nova carta als màxims representants del Govern espanyol, de les Administracions de Tributs i Hisenda, així com de diversos organismes que vetllen per la defensa del ciutadà, per alertar de les enormes dificultats i problemes que suposa realitzar les declaracions de Renda 2019 dels ciutadans, així com l'Impost de Societats 2019, en els terminis actuals d’aquests impostos. Per aquest motiu tornen a sol·licitar que s’ampliïn els seus terminis fins al 30 de setembre.

 

Reproduïm, tot seguit, el contingut de la carta:

 

PRESIDENT DEL GOVERN D’ESPANYA Excm. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

VICEPRESIDENT SEGON DEL GOVERN D’ESPANYA Excm. Sr. Pablo Iglesias Turrión

MINISTERI D’HISENDA Excma. Sra. Mª Jesús Montero Cuadrado, ministra

MINISTERI D’HISENDA Dª Inés Mª Bardón Rafael, secretària d’Estat d’Hisenda

DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS Dª María José Garde Garde, directora general de Tributs. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS D. Carlos Gómez Jiménez, subdirector General de Tributs. Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

DIRECCIÓ GENERAL DE L’AEAT D. Jesús Gascón Catalán, director General de l’AEAT

CONSELL PER A LA DEFENSA DEL CONTRIBUENT D. José Antonio Sánchez Galiana, president

FÒRUM D’ASSOCIACIONS I COL·LEGIS PROFESSIONALS TRIBUTARIS Dª Rosa Maria Prieto del Rey, directora del Servei de Planificació i Relacions Institucionals

DEFENSOR DEL POBLE Excm. Francisco Fernández Marugán

 

Benvolguts senyors,
Benvolgudes senyores,

Els professionals de la fiscalitat des que es va aprovar l'estat d'alarma, continuem vivint sota la pressió marcada per la COVID-19 en tots els sentits; a més de la terrible situació que viu Espanya, per la repercussió de la malaltia, per la situació laboral i empresarial i el que, segons vaticinen els experts, està per arribar, tota la societat i el teixit empresarial estem fent un enorme esforç per activar la recuperació i tornar a ser aquesta societat activa i productiva, que generi riquesa i ocupació. 

Els professionals tributaris som els grans oblidats de tota aquesta crisi. Hem estat activitat essencial perquè els contribuents puguin complir les seves obligacions fiscals, preparar ERTOS sense descans, seguim a la desescalada per revertir aquests expedients segons necessitat de les empreses, hem suportat les tensions dels treballadors que no han cobrat la seva prestació, culpant per una negligència que a la majoria dels casos no ens correspon, i ara estem assumint la campanya de Declaració de l'IRPF, amb novetats en l'emplenament de les declaracions que ens fan remuntar-nos a dades històriques dels immobles, exigències que obliquen a ampliar les nostres jornades laborals i les dels nostres treballadors, als quals se'ls està privant del descans i de la seva vida familiar. 

I tot i així, després de tot aquest esforç, ens sentim incapaços d'arribar a la fi de la Campanya de Renda, presentant totes les declaracions dels clients, i la situació es repetirà el proper mes de juliol, a la hora de confeccionar la Declaració de l'Impost sobre Societats, que a més de coincidir amb les declaracions del segon trimestre, hem de donar resposta a les notificacions i els requeriments que des de primers de juny estem rebent dels nostres clients.

Tot això ens porta a una situació d'estrès i tensió insostenible, que està portant a molts professionals a sumir-se en la depressió i en problemes de salut més greus.

En més de 30 anys de trajectòria del nostre col·lectiu no havíem viscut una situació igual. És ben cert que tots els esdeveniments dels últims mesos són també extraordinaris, però també necessitem solucions extraordinàries, a més de l'empatia dels homes i dones que dirigeixen el país, que escoltin els experts i professionals de cadascuna de les matèries i les àrees, i que posin en consideració els problemes reals que els traslladem com a col·lectiu afectat.

Per tot això reclamem novament, amb més força que mai, sent la veu dels membres de les Associacions Federades, que ampliïn fins al 30 de setembre el termini per a la presentació de la Declaració d'IRPF 2019, així com l'Impost sobre Societats 2019, que no s'hauria d'elaborar fins al novembre, data límit per presentar els Comptes Anuals.

Quedem a l'espera de les seves ràpides notícies, ja que el temps va en contra nostra, i necessitem una ràpida reacció per part seva. Mentrestant, rebin una cordial salutació,

 

Joan Torres Torres
President

VOLVER