Inicio - Agenda - Webinar TRIBUTACIÓN POR IVA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar TRIBUTACIÓN POR IVA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS


Ponentes

Sr. Xavier Mª Suñé Negre, President del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.


Descripción

1. Lliurament de terrenys:

1.1. Operacions exemptes i no exemptes.
1.2. Terrenys en curs d’urbanització.

2. Lliurament d’edificacions:

2.1. Operacions exemptes i no exemptes: primeres i posteriors transmissions.
2.2. Utilització ininterrompuda.
2.3. Lliuraments per a rehabilitació i demolició.
2.4. Concepte de rehabilitació. Obres anàlogues i connexes.

3. Renúncia a l’exempció.

4. Arrendaments de BI.

4.1. Arrendaments amb i sense opció de compra.
4.2. Arrendaments turístics.
4.3. Arrendaments a Persones Jurídiques.

5. Altres qüestions:

5.1. Autoconsums per cessament d’arrendament. Obres de condicionament.
5.2. Autoconsums per canvi d’afectació. Circulant a A. Fix.
5.3. Supòsits de inversió del subjecte passiu.
5.4. Aportacions d’immobles al capital de societats (amb i sense hipoteca) i després del lliurament als socis en la seva dissolució.

Fecha

20-09-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 16.00 a 19.00 hores


Precios

3r asistente y no ejercientes. CUOTA GLOBAL 2 plazas sin cargo. : 59,00 €

No asociado : 140,00 €