Inicio - Agenda - Webinar VALORACIÓN EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO (ENTORNO DUE DILLIGENCE)

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar VALORACIÓN EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO (ENTORNO DUE DILLIGENCE)


Ponentes

En Josep Mª López Serra, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Soci director de Guasch-López Auditors SL. Professor Associat de la Universitat Pompeu Fabra.


Descripción

A través d’aquest webinar pretenem donar una visió eminentement pràctica de la problemàtica relativa a la valoració de les empreses, especialment PIMES.

És per això, que a banda una breu anàlisi dels aspectes conceptuals, entrarem a fons en qüestions com el procés “due dilligence”, el càlcul del WACC (Weigth Average Cost Capital) que és la taxa de descompte a aplicar amb un mínim rigor científic, l’estudi dels múltiples o la problemàtica relativa a l’informe de valoració, per a finalitzar amb un exercici pràctic de valoració d’una empresa en funcionament a través del Mètode de Descompte de Fluxos de Caixa, basat en un supòsit real.

L’objectiu prioritari del webinar és facilitar eines totalment pràctiques que permetin al professional poder efectuar una valoració amb les màximes garanties.

PROGRAMA

1. Reflexions preliminars i concepte de valoració.
2. Anàlisi de les contingències. El procés “due dilligence”.
3. Estudi dels principals Mètodes de Valoració aplicables a empreses en funcionament:
- Capitalització de Beneficis.
- Descompte Fluxos de Caixa.
- Múltiples basats en el valor del negoci.
4. L’informe. Aspectes més significatius.
5. Exercici de valoració basat en un supòsit real, a través del Mètode Descompte Fluxos de Caixa.

Fecha

23-09-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 10.00 a 14.00 hores.


Precios

3r asistente y no ejercientes. CUOTA GLOBAL 2 plazas sin cargo. : 59,00 €

No asociado : 140,00 €