Inicio - Agenda - Webinar MECANISMO 2ª OPORTUNIDAD Y CONCURSO CONSECUTIVO DE PERSONAS FÍSICAS

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar MECANISMO 2ª OPORTUNIDAD Y CONCURSO CONSECUTIVO DE PERSONAS FÍSICAS


Ponentes

En Jordi Molist i en Josep Mª Noguera.


Descripción

En aquesta sessió tractarem quins són els requisits per poder-se acollir al mecanisme de la Segona Oportunitat, quin és el procediment a seguir, els efectes que comporta l’inici del procediment i els requisits por obtenir l’exoneració dels deutes (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet).

CONCURS “EXPRÉS”

Quan l’empresa té deutes I no té patrimoni ni per cobrir les despeses del concurs.

Analitzarem breument les situacions en les que una empresa amb deutes i sense actiu es pot acollir en aquests procediment per tal d’extingir la societat amb la conseqüent cancel·lació de la seva inscripció al Registre Mercantil.

En quins casos es pot acudir al Concurs exprés, o bé s’ ha d’ iniciar el procediment concursal concret. Avantatges i inconvenients.

Tractarem els Aspectes jurídics i econòmics a tenir en compte en els concursos “exprés”, i darrers pronunciaments i criteris judicials.

Fecha

05-10-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 10.00 a 12.00 hores.


Precios

3r asistente y no ejercientes. CUOTA GLOBAL 2 plazas sin cargo : 48,00 €

No asociado : 125,00 €