Inicio - Agenda - CONTRASttAR ACttUALIDAD

Agenda

Añadir a destacados:

CONTRASttAR ACttUALIDAD


CONTRASttAR ACttUALIDAD

Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

En aquesta nova sessió de Contrasttar Actualittat dedicarem referències especials a les novetats introduïdes per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal (I),  així com novetats en IRPF i altres qüestions que destaquem en aquest sumari:

1. ITP i AJD i Impost sobre Successions i Donacions: canvi substancial a partir 1 de Gener de 2022, en la configuració de la Base Imposable i la referència al nou concepte de “valor”, equiparat com a valor de mercat; en especial els bens immobles i el seu valor de referència segons normativa del cadastre immobiliari.

2. Mencions específiques a la reducció dels rendiments de capital immobiliari per arrendament destinat a habitatge habitual.

3. Noves deduccions temporals en l’àmbit de l’IRPF.

4. Altres modificacions en la LGT, IAE i d’altres.

5. Consideracions en la justificació de les subvencions percebudes de la Generalitat de Catalunya per la solvència empresarial.

Fecha

01-12-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 10.00 a 12.30 hores.


Precios

Asociado o miembro del despacho : 0,00 €