Inicio - Agenda - Webinar CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2021

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar CIERRE FISCAL Y CONTABLE 2021


Ponentes

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripción

Temps d’incerteses donada la situació de la Covid-19 i la seva evolució, que encara incideix en els tancaments societaris de 2021 i la pròpia evolució dels negocis. Per la qual cosa revisarem aquells aspectes principals, prevencions i previsions en l’àmbit tributari, societari, comptable i aspectes Covid-19; així com determinats criteris de l’AEAT. Novetats i qüestions rellevants en activitats econòmiques d’autònoms, així com altres qüestions en l’àmbit d’IRPF.

TEMARI:

1.    Apunts de les mesures fiscals del Pressupost 2022 de l’ Estat.
2.    Qüestions rellevants en l’ àmbit de l’ IRPF a tenir en compte abans de finalitzar 2020. Qüestions essencials efecte COVID-19.
3.    Efectes comptables Covid-19 en l’ àmbit de l’ Impost s/. Societats.
4.    Retribucions percebudes dels Administradors, d’ acord a les recents sentències del TEAC. Com actuar en el tancament fiscal 2021 ?.
5.    Incentius fiscals i deduccions fiscals (IRPF i IS).
6.    Prevencions i previsions fiscals i comptables. Criteris interpretatius.
7.    Despeses no deduïbles, Liberalitats, correlació d’ ingressos i despeses.
8.    Previsions en pagaments a compte IS 2022.
9.    Algunes resolucions de la DGT a destacar.

Fecha

15-12-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 10.00 a 13.00 hores.


Precios

3r asistente y no ejercientes. CUOTA GLOBAL 2 plazas sin cargo : 59,00 €

No asociado : 140,00 €