Inicio - Gabinete de prensa - RODA DE PREMSA - CAMPANYA IRPF 2021: Els Tècnics Tributaris consideren totalment necessària la deflactació de l'IRPF per adequar-lo a l'augment de la inflació

Gabinete de Prensa

Añadir a destacados:
martes, 3 mayo 2022

RODA DE PREMSA - CAMPANYA IRPF 2021: Els Tècnics Tributaris consideren totalment necessària la deflactació de l'IRPF per adequar-lo a l'augment de la inflació

Castellà

Repercusió als mitjans

  1. La mesura caldria aplicar-la a la renda de 2022 i fins i tot a la de 2021 amb caràcter retroactiu.

  1. Per a la tributació dels guanys de criptomonedes, les empreses que les comercialitzen són les que han de facilitar als contribuents un llistat amb el resum de les operacions. Això es complica quan les empreses no són espanyoles. No obstant això, l’obligació de tributar existeix igualment.

  1. Insistir en la necessitat de revisar l’esborrany de la Renda i davant qualsevol dubte assessorar-se amb un professional. «Un impost que té un manual de 1.413 pàgines no es pot dir que sigui un impost fàcil i per això s’ha d’anar amb molta cura»

De dreta a esquerra, Esther Sacrest, Joan Torres i Xavier Masdéu, durant la roda de premsa 

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) exposaven ahir, en roda de premsa, la necessitat de plantejar una deflactació del tipus mitjà o dels trams d'IRPF per tal que els contribuents mantinguin una relació adequada i realista amb l'impost de la Renda. "Apugen els salaris, però alhora es necessiten més diners per comprar el mateix. D'aquesta manera, un increment del salari o d'activitats econòmiques per sota de la inflació pot ser que comporti l'obligació de tributar l’IRPF o entrar en un altre tram amb un tipus mitjà més alt sense que s'hagi produït un augment de la capacitat econòmica". Així ho expressava Joan Torres Torres, president i delegat d'Eivissa de l'APttCB, el qual afirmava com els clients dels despatxos professionals han vist incrementar els seus impostos sense que s’hagi millorat la seva capacitat adquisitiva.

Davant aquesta situació el col·lectiu de Tècnics Tributaris considerava convenient prendre mesures efectives com deflactar la tarifa mitjana de l'IRPF per tal de mantenir una relació justa i adequada dels contribuents amb els impostos. Aquesta caldria aplicar-la en la renda del 2022 i fins i tot en la del 2021 amb caràcter retroactiu. "Es tracta d'arribar a un equilibri. Baixar la tributació com a forma de reduir la deflació que patim. Això resultaria més efectiu que baixar els 20 cèntims de gasolina", sentenciava Torres.

La renda és un impost que en els últims anys ha anat incrementat les quotes a pagar en les rendes més altes. L'any 2020 va ser Catalunya que va incrementar 2 punts les rendes superiors a 90.000€ i 1 punt les que superaven els 120.000€. Aquest any han estat les taules estatals les que han incrementat, tant l'escala general, la que fa referència als rendiments del treball, i com la d’activitats professionals i empresarials, i també l'escala de l'estalvi. "En definitiva un impost que incrementa els impostos als contribuents amb més capacitat econòmica, però que no afluixa en els contribuents amb rendes més baixes", lamentava Torres.

Durant la roda de premsa celebrada ahir a la seu central de l'APttCB, també s'han resumit les principals novetats i aspectes de la campanya de la Renda 2021. Una d'aquestes novetats és el nou apartat dedicat a les criptomonedes on s'han de declarar els guanys d'aquest actiu digital. Segons els representants de l'APttCB són milers les operacions diàries que es fan amb criptomonedes i les empreses que les comercialitzen són les que han de facilitar als contribuents un llistat amb el resum de les operacions per poder tributar els guanys obtinguts. Això es complica quan les empreses no són espanyoles. No obstant l'obligació de tributar existeix igualment.

Esther Sacrest, tresorera de l'APttCB, va repassar altres novetats d'aquest exercici, que principalment fan referència a la reducció de la deducció dels plans de pensions de 8.000 € a 2.000 €. I la reducció de les quantitats deduïbles per aportacions al pla de pensions del cònjuge de 2.500 € a 1.000 €. Incrementant-se en 8.000 € per les contribucions empresarials. Segons Sacrest, "això al nostre entendre desincentiva l'estalvi i fa que les persones hagin de buscar formes d'estalvi alternatives per assegurar-se el futur."

Una altra de les novetats és la deducció per obres de millora d'eficiència energètica. Amb efectes del 6 d'octubre de 2021 es permet la deducció del 20% de les inversions fetes en la vivenda habitual o en habitatges que es pretenguin llogar que redueixin la demanda de calefacció o refrigeració. Això no obstant, Esther Sacrest incidia en el fet que cal disposar d'un certificat d'eficiència energètica previ a l'obra i, una vegada executada la reforma, s'haurà d'emetre un nou certificat i la millora ha de superar un 7% en indicadors de demanda de calefacció o refrigeració. I la base màxima de la deducció són 5.000€. Si la millora supera el 30% o bé s'aconsegueixi una classificació "A" o "B" en el certificat d'eficiència energètica la deducció pot ser del 40% i la base de la deducció s'incrementa fins als 7.500€. Cal tenir present també que la deducció s'ha d'aplicar en l'exercici en què s'expedeixi el 2n certificat i sempre abans del 31 de desembre de 2022 que és quan acaba aquesta deducció.

Finalment, Sacrest incidia en la millora que s'ha fet en els recàrrecs per presentació fora de termini sense requeriment previ de l'Administració. Amb la modificació de l'article 27.2 de la Llei General Tributària s'estableix uns recàrrecs d'un 1% més un altre 1% addicional per presentació i pagament d'una declaració fora de termini. A partir dels 12 mesos el recàrrec passarà a ser del 15% i s'aplicaran interessos de demora. Anteriorment, el recàrrec era del 5% el primer trimestre, el 10% al segon trimestre, el 15% al tercer i el 20 % a partir de l'any. "Una millora raonable, donat que si pagaves per error un dia després de termini, ja tenies el recàrrec del 5%", explicava.

Per la seva banda Xavier Masdeu, secretari i responsable de comunicació de l'APttCB, destacava els aspectes que els contribuents han de tenir present a l'hora de fer la declaració de la Renda. I remarcava la importància de declarar el rendiment del lloguer i disposar de totes les factures d'inversions per poder amortitzar, de les reparacions, les despeses d'assegurances, comunitat, interessos hipotecaris, impostos, administradors, etc., per tal que el rendiment sigui el real. "Cal portar una comptabilitat, o com a mínim un control acurat dels ingressos i despeses dels lloguers, ben justificats. Perquè això ens pot fer rebaixar la quantitat a pagar. A més, si és un habitatge, el 60% del rendiment no tributa. Per contra, si no es declaren els ingressos pel lloguer d'una vivenda, Hisenda pot acabar reclamant el pagament dels impostos del 100% del rendiment", exposava Masdéu.

Pel que fa a les activitats empresarials, el secretari de l'APttCB, recordava que les empreses han de declarar les ajudes rebudes, algunes com a major rendiment de l'activitat, i altres com a rendiments del treball, tot i que aquesta informació ha de sortir a l'esborrany.

En aquest punt, insistia en la necessitat de revisar l'esborrany de la Renda i davant qualsevol dubte assessorar-se amb un professional. "Un impost que té un manual de 1.413 pàgines no es pot dir que sigui un impost fàcil i per això s'ha d'anar amb molta cura". Masdéu advertia del perill de voler confirmar ràpidament l'esborrany si surt a retornar. Hi ha tot un seguit de coses que no surten a l'esborrany i que es poden deduir com són les quotes sindicals, les despeses de defensa jurídica o les de col·legis professionals, si la col·legiació és obligatòria. El naixement d'un fill, o una defunció, són circumstàncies que Hisenda pot no tenir constància i que tenen una gran rellevància. Tampoc hi consten en els esborranys els ingressos obtinguts per una empleada de la llar i si es paguen o cobren pensions compensadores o anualitats per aliments.

"Per tot això, és essencial revisar l'esborrany i recordar tot el que hem fet l'any anterior que pugui tenir alguna transcendència fiscal, i davant al dubte, parlar amb un professional. Ens pot evitar molts ensurts", cloïa Xavier Masdéu.

VOLVER