Gabinet d'estudis
Benvingut al gabinet d'estudis

Espai reservat i orientat a l’estudi, reflexió i anàlisi en els diferents àmbits professionals que ens afecten de caire fiscal, laboral, comptable i mercantil, l’elaboració d’articles d’opinió, amb el reflex i concreció pràctica de la normativa; tanmateix es pretén la confecció d’un extracte periòdic de la incipient normativa sectorial, així com una acurada selecció de doctrina administrativa, sentències i consultes amb transcendència pràctica - professional
Com associar-se?

Flash TT

Cercador:


Doctrina
Doctrina

V4548-16 - IRPF, IVA, Rendiment Activitat Econòmica, Socis Professionals


Llegir més

Las sociedades civiles que tengan por actividad la gestoría son sujetos pasivos del IS desde el 1-1-2016.


Llegir més

Las sociedades civiles que se dediquen a los arrendamientos desde el 1-1-2016 son sujetos pasivos del IS


Llegir més
Llegir més

Sentències
Sentències

SENTENCIAS DEL TS: IS. Régimen de neutralidad fiscal. Operación de escisión. Motivo económico válido ...
Llegir més
SENTENCIAS DEL TS: Contratos bancarios. Acción de nulidad de producto financiero por error vicio en ...
Llegir més
Sentencias del TSJ de Catalunya, Sala Social, de 20 de noviembre de 2017, núm. 7055/2017 y otra del ...
Llegir més
Llegir més

Consultes
Consultes

ASOCIACION CANNABICA

Buenos días,

Tenemos una duda referente a una Asociación Cannabica sin animo de lucr ...
Llegir més

COMPATIBILITAT AMB EL CÀRREC D'ADMINISTRADOR I PENSIO DE JUBILACIÓ

Tenim un client que és administrador d'una societat limitada i que té el 40% del capital social.
Llegir més

CONSELL D'ADMINISTRACIO I AUTONOMS

Una societat amb 4 socis amb participacions iguals de 25%, te un administrador únic, que és un dels ...
Llegir més
Llegir més

Info TT
Info TT

Número 41

MODEL 347 D'OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES
Llegir més

Número 40

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE 24 D'OCTUBRE, DE REFORMES URGENTS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM
Llegir més

Número 39

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES (IBEE)
Llegir més
Llegir més

Publicacions
Publicacions