Fitxa d'activitat - Aula formativa

Seminari QÜESTIONS CENSALS

22-10-2024 , 24-10-2024
De 18.00 a 20.30 hores
Presencial: Delegació de Balears - Plaça Alexandre Jaume, 9-1er-1a . Virtual: Plataforma Zoom
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial i virtual

No asssociat: 125,00 €

Ponents

Sr. Eduardo Hinojosa Frau, Administrador de l’AEAT de Palma de Mallorca Inspector d’Hisenda de l’Estat Llic. en Dret i Economia per la UIB


Descripció

L'objectiu del seminari és explicar de forma pràctica els principals models censals, en particular el model 030 per a persones físiques, el model 036 per a empresaris i professionals i el seu model simplificat model 037 i el model 840 per a l'alta, modificació i baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). També serà objecte d'anàlisi, les principals campanyes de control i manteniment del Cens d'Obligats Tributaris, com podrien ser el sistema de control periòdic d'autoliquidacions, les campanyes de control de ROI/REDEME, depuració de l'Índex d'Entitats, campanyes de l'IAE o el procediment de rectificació censal integral.