Inici - Novetats - Novetats en la tramitació telemàtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

Novetats

Afegir a destacats:
dijous, 18 juny 2015

Novetats en la tramitació telemàtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda per tal de perfeccionar el servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament urbà d’immobles, en les condicions establertes per l’art. 59 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives.

Així doncs, la darrera versió del programa d’ajuda model 600 permet dues opcions alternatives en relació amb la tarifa AUR:

1.- En el cas d’arrendaments d’immobles urbans atorgats en contracte privat, la tramitació telemàtica tarifa AUR per l’ITPAJD no exigirà l’existència de declaració informativa prèvia en relació amb l’esmentat lloguer, amb el compromís que el contracte es presenti a l’Institut Català del Sòl amb ocasió del dipòsit de la fiança,

2.- Si l’usuari ho desitja, el programa permet adjuntar còpia escanejada del contracte privat d’arrendament, als efectes d’incloure-la en la posterior presentació telemàtica. L’acció resulta disponible des de la pantalla principal del programa d’ajuda, un cop seleccionat “document privat” i “tarifa AUR”.

S'adjunta tríptic informatiu al respecte.