Visita al Rector de la Universitat de les Illes Balears

04 Juny 2024
Visita al Rector de la Universitat de les Illes Balears

El 4 de juny de 2024 se celebra una audiència amb el Rector de la Universitat de les Illes Balears, a la que van assistir:

  • Sr. Jaume J. Carot Giner, Rector - UIB
  • Sra. Irene Nadal, Secretaria General - UIB
  • Sr. Carles Mulet, Vicerector d’Economia i Infraestructures – UIB
  • Sr. Ricardo Navarro, Professor Facultat de Dret (Àrea defensa tributaria) – UIB
  • Sr. Joan Torres, President APttCB
  • Sr. Jaume Borras, Delegat APttCB Mallorca

El Sr. Carot ens dona la benvinguda i es fan les oportunes presentacions per part de les dues entitats.

El Sr. Torres fa un petit resum de les activitats i preses de contacte que han mantingut entre la UIB i l’APttCB al llarg dels anys. Un dels principals punts a tractar en aquesta reunió es la renovació del conveni de col·laboració que tenim signat, així com l’acord per l’acollida d’estudiants per part dels despatxos associats.  

La Sra. Irene Nadal comenta que els dos acords que tenim signats han quedat obsolets i per això proposa actualitzar-los i signar-los novament. S’acorda que la UIB farà arribar un conveni marc de col·laboració a l’Associació per poder-lo revisar i signar. En quant el conveni d’acolliment d’alumnes en pràctiques, s’acorda que el Sr. Carles Mulet i Sr. Ricardo Navarro, parlaran amb els coordinadors de les Facultats de Dret, Relacions Laborals, ADE i Turisme per signar un nou conveni de pràctiques.

El Rector informa que la Universitat està estudiant la possibilitat de crear una “micro formació presencial”, de curta duració però molt especialitzada en fiscalitat.

Les dues entitats acorden organitzar, una vegada a l’any, una trobada amb els alumnes de la UIB, per donar a conèixer la nostra Associació i explicar-los de primera mà, la possibilitat de dedicar-se professionalment a l’assessorament fiscal i tributari.

Un cop més es posa de manifest la predisposició i les ganes de treballar junts de la Universitat de les Illes Balears i l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.