Inici - Qui som - Relacions Institucionals - Administracions

Administracions

Agencia Estatal de Administración Tributaria

Al maig de 1996, es va signar un acord de col·laboració amb l'AEAT i, posteriorment, diverses addendas al mateix, mitjançant el qual els membres de les associacions federades poguéssin realitzar liquidacions i presentar declaracions i documents tributaris per via telemàtica en nom i representació de terceres persones.

Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d'Hisenda

Al desembre de l'any 1997, es va signar un acord de col·laboració amb la finalitat de simplificar els tràmits i gestions a realitzar en nom de terceres persones.

Agència Tributària de les Illes Balears

A principis de 2010 es va signar un acord de col·laboració amb l'ATIB, a través del qual els membres de l'APttCB poden fer la liquidación i presentació de declaracions i documents tributaris per via telemàtica, en nom i representació de terceres persones.

Conselleria de Salut i Consum - Govern de les Illes Balears

Els associats que ho desitgin podran adherirse al Sistema Arbitral de Consum, per oferir els seus serveis d'assessoria.

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Generalitat de Catalunya

Al juny de 2006, es va signar l'acord de coll·aboració amb el Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de que tots els associats tiguin més fàcil la presentació i el pagament de declaracions i auto-liquidacions per via telemàtica, en nom de terceres persones a través del portal de l'ATC.

Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya

Al novembre de 2011, l'APttCB va signar un acord amb el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, en matèria de tramitació telemàtica, en representació de tercers, dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral. 

El mateix dia també es va signar altre acord per a la representació de tercers en la inscripció i la resta dels tràmits telemàtics del Registre d'Empreses Acreditades (REA), del sector de la construcció. 

Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya

Aquest acord, que va ésser subscrit al mes de juliol de 2006, permet als tècnics tributaris presentar els comptes anuals de fundacions privades por via telemàtica. Cal destacar la importància d'aquest conveni, donat que no existeix la possibilitat de realitzar la presentació de comptes anuals d'aquestes entitats, en nom de terceres persones, per cap altre via.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Centro de Información y Red de Creación de Empresas

Aquest acord permet als Técnics Tributaris, des dels seus despatxos professionals, realitzar tràmits per a la constitució d'empreses.

Portal Tributari de la Junta de Extremadura

Acord de col·laboració per a que tots els membres de l'Associació puguin realitzar, en nom de tercers, la presentació telemàtica de declaracions i autoliquidacions corresponents als impostos gestionats per la Comunidad Autónoma de Extremadura, així com la tramitació telemàtica del pagament dels deutes tributaris que se'n derivin.

Per adherir-se, s'ha d'enviar a recepcio1@apttcb.cat aquest document degudament complimentat.

 

Portal Tributari de Castilla La Mancha

Acord de col·laboració per a que tots els membres de l'Associació puguin realitzar la presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris, en representació de terceres persones, de Castilla La Mancha.

Per donar-se d'alta, segueixi les instrucciones per a complimentar el model individualitzat d'adhesió i presentar-ho.