Ficha de actividad - Encuentros técnicos

Encuentro Técnico - REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL CON LA NUEVA LIS - Barcelona

14-04-2015
De 16 a 18.30 hores.
Sala de Juntes de la seu central de l’APttCB, C/ Lepant, 235, bxos, Barcelona.
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No asociado: 150,00 €

Ponentes

Sra. Carmen Romero Calvo Assessora fiscal i Tècnica Tributària.


Descripción

Us proposem la celebració d’una nova Trobada Tècnica; fórmula que pretén tractar temes molt específics i concrets i de cert grau d’especialització que potser no afecten a tots els despatxos associats. Per aquesta raó es presenta en un format reduït, amb un màxim de 20 places, i que afavorirà la comunicació entre el ponent convidat i els assistents, propiciant un interessant feedback entre els assistents i un debat més intens i enriquidor. 

En aquesta ocasió s’examinaran les reestructuracions empresarials amb la nova Llei de l’Impost de Societats. 

El programa previst tractarà les qüestions següents: 

- Operacions emparades en el règim fiscal especial de reestructuracions empresarials.
- Règim fiscal. Societat - soci.
- Criteris de valoració dels elements transmesos en les operacions de reestructuració.
- Incidència del règim d’exempció (art. 21 LIS) en el règim de les operacions de reestructuració.
- Operacions de concentració amb entitats adquirides en exercicis anteriors a 2015.
- Limitació de la deducció per despeses financeres d’adquisició de participacions d’entitats objecte de la reestructuració.
- Imputació de rendes en les operacions de reestructuració.
- Subrogació de crèdits fiscals en operacions de reestructuració. Compensació BIN.
- Aportacions no dineràries especials.
- Nous criteris per a la opció per aplicar el règim fiscal especial. 
- Nou criteri de regularització en casos de pèrdua del règim fiscal especial.

NOMBRE DE PLACES LIMITAT A 20 ASSISTENTS