Ficha de actividad - Webinars, seminarios y conferencias

Conferencia PACTO SUCESORIO Y FISCALIDAD ARRENDAMIENTOS DE LAS “VIVIENDAS VACACIONALES” - Palma

27-10-2017
Sessió 1a. El Pacte Successori de 16.00 a 18.00 hores / Sessió 2a. Vivendes Vacacionals de 18.00 a 20.00 hores
Seu Delegació APTTCB a Balears (Plaça Alexandre Jaume, 9-1er. 2ª)
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No Asociado: 100,00 €

Ponentes

Sr. Joan TORRES TORRES Vicepresident segon de l’APttCB. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Tècnic Tributari Y Sr. Vicente ARBONA MAS Administrador de l’Agència Tributaria d’Eivissa i Formentera


Descripción

EL PACTE SUCCESSORI

L’ISD es un impost que normalment utilitzem en els nostres despatxos professionals d’una manera secundària, donat que els nostres impostos ordinaris IRPF, IS, IVA, etc., són als que dediquem més temps d’aprenentatge i també del nostre temps de treball. Tot i així, és un impost molt interessant des d’un punt de vista professional i per què no dir-ho també des d’un de vista econòmic. Per això us proposem, iniciar l’estudi sobre aquest impost, parlant sobre una figura tant interessant com és el PACTE SUCCESSORI amb el següent temari:

1.-INTRODUCCIÓ

2.-ASPECTE CIVIL 

Què és un pacte successori?.

Principals diferències entre Pacte Successori,Testament i Donació.

El pacte successori en el Codi Civil Espanyol.

El Dret Civil Foral.

Característiques dels pactes successoris segons la COMUNITAT AUTÒNOMA.

3.-TRIBUTACIÓ 

Anàlisi a efectes tributaris.

Anàlisi de les dues classes de pactes successoris.

Impostos sobre els que tenen repercussió els pactes successoris.

4.-IMPOSTOS 

Impost sobre Successions i Donacions Estatal.

Impost sobre Successions i Donacions de les Balears.

Impost sobre l’increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNV).

Ordenances Municipals.

Tractament dels pactes successoris als efectes de IIVTNU.

Nova situació del IIVTNU arran de les Sentències del Tribunal Constitucional.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

¿Existeix o no Guany o Pèrdua Patrimonial?.

5.-CONCLUSIONS SOBRE ELS GUANYS I LES PÈRDUES PATRIMONIALS

6.-EFECTES TRIBUTARIS DE LA REVOCACIÓ DEL PACTE SUCCESSORI

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

LA FISCALITAT DELS ARRENDAMENTS DE LES "VIVENDES VACACIONALS" 

I.L’IMPOST SOBRE L’IVA

1. l’arrendador com empresari els efectes de l’IVA.

2. L’excepció dels arrendaments de vivendes.

3. Primera excepció a l’exempció dels arrendaments de vi ventes: prestació de serveis complementaris propis de l’industria hotelera.

   3.1. Delimitació positiva.

   3.2. Delimitació negativa. Criteris de la DGT.

4. Efectes  d’IVA a l’inscripció en el registre administratiu turístic vacacional.

5. Segona excepció a l’exempció d’arrendaments de vivendes: el subarrendament de la vivenda.

   5.1. Efectes del subarrendament el propietari.

   5.2. Fiscalitat de l’empresa intermediaria-subarrendadora.

6. Localització dels serveis  d’intermediació mitjançat plataformes d’internet.

7. Efectes a les bases imposables de l’arrendador vacacional de l’Impost Turisme Sostenible.

8. Reducció del IVA suportat a la construcció del immoble destinat a l’arrendament vacacional.

9. Referències a la tributació de l’arrendament  vacacional  a l’Impost General Indirecte Canari (IGIC).

II.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

1.Requisits per qualificar l’arrendament vacacional com activitat econòmica.

2.Qualificació de l’arrendament vacacional com a capital immobiliari i efectes.

3.Algres qüestions de l’arrendament vacacional a l’IRPF.

III.IMPOST DE SOCIETATS

1.Requisits i efectes de l’arrendament com activitat econòmica.

2.Deducció de despeses derivades de l’arrendament.

3.L’utilització de la vivenda per socis/administradors durant el període de temps no llogat.

4.Arrendament mitjançat societats civils i comunitats de bens

IV.IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1.L’arrendament com activitat econòmica: establiment permanent.

2.Arrendament com capitat immobiliari: el complicat emplenament del model 210. L’examen mitjançat exemples.