Ficha de actividad - Compartir experiencias

Taller básico laboral CONFECCIÓN DE NÓMINAS -Barcelona

27-10-2017
de 10.00 a 13.00 hores
Seu Central APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona.
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No Asociado: 120,00 €

Ponentes

Sr. David Pou Cañizares Llicenciat Ciències Treball i Dipl. Relacions Laborals. Membre Gabinet d’Estudis APttCB. Responsable del Servei de Consultoria Laboral de l’APttCB.


Descripción

Nòmina sense incidències a temps complet (salari mensual).

Nòmina sense incidències a temps complet (salari diari).

Nòmina senzilla a temps parcial (salari mensual).

Nòmina senzilla a temps parcial (salari diari).

Nòmina Paga extra (abonament conjunt i separat).

Nòmines amb Incidències:

-Baixa per Malaltia Comuna.

 1. Últim dia del mes salari mensual.

 2. Últim dia del mes salari diari.

-Baixa per malaltia comuna.

-Baixa per accident de treball.

-Maternitat.

 1.Baixa per accident o malaltia + Maternitat.

-Paternitat.

-Risc durant l'embaràs.

-Absentisme injustificat.

-La Vaga.

-Sancions.

-Bestretes.

-El Embargament del Salari, art. 607 LEC.

-Retribució en espècie (vehicle).

 1.Imputació a l'empresa.

 2.Imputació al treballador.

-Hores extraordinàries.

-Liquidació (abonament conjunt i separat).

 1.Sense indemnització.

 2.Amb indemnització.