Ficha de actividad - Webinars, seminarios y conferencias

Seminario - COMENTARIOS SOBRE DIVERSAS CONSULTAS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS SOBRE EL IVA - Girona

21-11-2017
Dimarts, 21 de novembre de 2017, de 17:00 a 20:00 hores.
Sala d’Actes de la Delegació de Girona. C. Francesc Roges, 29, baixos.
Con inscripción de pago
Modalidad sense definir

No Asociado: 195,00 €

Ponentes

En José Ma TOCORNAL RUIZ Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona


Descripción

Us presentem un seminari on analitzarem les últimes sentències i canvis més rellevants en la normativa del Impost sobre el valor afegit. Una cita indispensable per tal de conèixer els canvis en l’aplicació d’aquest impost tan complex.

PROGRAMA

  • Serveis prestats per advocats i procuradors als beneficiaris del dret de l’assistència jurídica gratuïta
  • Arrendaments d’habitatges amb finalitats turístiques. Consulta V0731-1, de 22 de març de 2017
  • TEAC 24/05/2017 Sobre la transmissió posterior dels ajuntaments de la part del sòl imputable a les finques.
  • Adjudicació de terrenys o edificacions realitzades per comunitats de bens a favor del comuners. Consideració d’entregues de béns.
  • Novetats introduïdes en l’Iva per la llei 3/2017 de 27 de juny per a pressupostos generals de l’Estat per a 2017.
  • Obligació de la tinença de llibres registres de factures expedides i rebudes, i de complir amb l’obligació del subministrament d’informació (SII) quan es realitzen operacions subjectes i exemptes del IVA. Consulta V1.588-17, de 20 de juny de 2017.
  • Comentaris art. 20 1. 23 LIVA sobre arrendaments.
  • Comentaris al apartat 4rt. Del article 78. 3 de la llei de l’IVA.