Inicio - Otras publicaciones - Otras

Otras

Otras
 • 05/02/2021
  FLASH TT - RD-LLEI 3/2021, de 2 de febrer, pel que s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic (BOE 03/02/2021) privat
  Añadir a destacados:
 • 05/02/2021
  FLASH TT - RD-LEY 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (BOE 03/02/2021) privat
  Añadir a destacados:
 • 28/01/2021
  FLASH TT - PRÒRROGA ERTOS, NOUS ERTOS, LIMITACIONS I MESURES PROTECCIÓ RD-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació privat
  Añadir a destacados:
 • 28/01/2021
  FLASH TT - PRÓRROGA ERTES, NUEVOS ERTES, LIMITACIONES Y MEDIDAS PROTECCIÓN RD-LEY 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo privat
  Añadir a destacados:
 • 28/01/2021
  FLASH TT - PRESTACIONES AUTÓNOMOS - RD-LEY 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo privat
  Añadir a destacados:
 • 28/01/2021
  FLASH TT - PRESTACIONS AUTÒNOMS - RD-Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació privat
  Añadir a destacados:
 • 04/01/2021
  FLASH TT - Tipus de retenció aplicables als diferents rendiments a partir de l'1 de gener de 2021. Pròrroga per a l'exercici 2021 dels límits excloents del mètode d'Estimació Objectiva en l'IRPF privat
  Añadir a destacados:
 • 04/01/2021
  FLASH TT - Tipos de retención aplicables a los diferentes rendimientos a partir del 1 de enero de 2021. Prórroga para el ejercicio 2021 de los límites excluyentes del método de Estimación Objetiva en el IRPF privat
  Añadir a destacados: